Opleidingen

Created with Sketch.

Manager tegen de personeelsfunctionaris: “Wat nou als wij investeren in ons personeel en zij verlaten de organisatie, dan hebben wij een probleem! Personeelsfunctionaris tegen de manager: Maar wat als wij niet investeren in ons personeel en zij blijven bij de organisatie?”

De wet- en regelgeving op het gebied van Loonheffingen en Arbeidsrecht is complex en voortdurend aan verandering onderhevig.

Van Stijn HR Solutions is als specialist op het gebied van de Loonheffingen en Arbeidsrecht uw perfecte partner indien u binnen uw organisatie behoefte heeft aan het up-to-date brengen of houden van uw HRM-medwerkers en / of uw salarisadministrateurs.

Wij kunnen u een uniek maatwerk-concept aanbieden op het gebied van Opleidingen en Seminars. In overleg met u/uw bedrijf wordt uw opleidingsbehoefte vertaald naar een opleidingstraject op maat.

Dit opleidingstraject kan variëren van een bijscholing of een actualiteitencollege op uw bedrijfslocatie, tot een compleet opleidingsprogramma naar het officieel erkende Associatie-diploma PDL en/of VPS.


PDL (Praktijk Diploma Loonadministratie)

Als “asprirant” salarisadministrateur is die PDL diploma een onmisbaar diploma! Bij deze opleiding leren wij uw medewerker(s) de fijne regels van de huidige wet- en regelgeving omtrent loonzaken maar ook hoe zij deze adequaat moe ten toepassen binnen uw organisatie.

Het mooie van de opleiding die wij  aanbieden is dat het voor iedereen toegankelijk is, door onze jaren lange ervaring met het lesgeven kunnen wij de lesstof met veel ervaring praktisch maken voor de deelnemers.

Wij raden dit diploma dan ook aan voor alle salarisadministrateurs en medewerkers die te maken hebben met de verloning van de medewerkers.


VPS opleiding (Vakopleiding Payroll Serivce)

Deze opleiding is voornamelijk bedoelt voor de salarismedewerkers die meer uit hun werkzaamheden willen halen.

Het is dan ook raadzaam om al wat jaren ervaring te hebben met salarisadministratie en in het bezit te zijn van het PDL diploma.Een “must have” voor uw salarismedewerkers!


PE Punten

  • werkkostenregeling
  • lonen in de jaarrekening
  • arbeidsongeschiktheid
  • afdrachtverminderingen en premie korting/vrijstelling
  • loonbeslag en loonsessie
  • pensioenen
  • excel voor salarisadministrateurs
  • updatesessie voor salarisadministrateurs en salarisadviseurs[/starlist]