AOW-leeftijd gaat straks sneller omhoog

Created with Sketch.

AOW-leeftijd gaat straks sneller omhoog

 

Recent is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Versnelde verhoging AOW-leeftijd. Hierdoor komt de AOW-leeftijd niet pas in 2023 op 67 jaar te liggen, maar al in 2021. Na dat jaar wordt een eventuele verhoging van de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

De Tweede Kamer was al akkoord gegaan met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd en had ook ingestemd met een aanpassing van de overbruggingsregeling. Deze regeling biedt sommige mensen met een VUT of vroegpensioen een uitkering op minimumniveau als zij met een AOW-gat te maken krijgen. Dit is een inkomensterugval in de periode tussen 65 jaar en de verhoogde AOW-leeftijd. De Eerste Kamer heeft daar nu ook mee ingestemd.

De snellere verhoging van de AOW-leeftijd zal de meeste impact hebben op mensen tussen de 58 en 64 jaar. Zij hebben immers de minste tijd gehad om zich voor te bereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd. Op de site van Wijzer in geldzaken kunt u de AOW-leeftijd en de hoogte van een eventuele overbruggingsuitkering berekenen.