Auteur: van stijn

Created with Sketch.

Werkkostenregeling per 01.01.2022

Bent u werkgever en gebruikt u de werkkostenregeling (WKR)? De vrije ruimte van de werkkostenregeling is vergroot. Dit is gebeurd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. De verruiming geldt daarom voor de vrije ruimte van kalenderjaar 2021. Deze is voor de eerste € 400.000 van de loonsom verhoogd van 1,7% naar 3%.

Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo)

Vanaf 2 augustus 2022 krijgen ouders de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof betaald. Ouders krijgen van het UWV een uitkering van 50% van hun dagloon, tot 50% van het maximum dagloon. Het betaalde verlof moeten worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. De andere 17 weken kunnen nog steeds tot de…
Lees meer

Thuiswerkvergoeding voor werknemers per 01.01.2022

Bent u werkgever en maken uw werknemers kosten vanwege thuiswerken? Er is een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten sinds 1 januari 2022. Hiermee kunt u thuiswerkkosten onbelast vergoeden aan uw werknemers. Dit betekent dat u geen loonheffingen over dit bedrag hoeft in te houden. De gerichte vrijstelling geld ook voor vergoedingen van maximaal € 2 per…
Lees meer

Geboorteverlof

Partners kunnen vanaf 1 juli 2020 meer verlof krijgen bij de geboorte van een kind. In totaal gaat het dan om maximaal vijf extra vakantieweken, zodat het totale geboorteverf maximaal zes weken kan bedragen Het moet gaan om een kind dat is geboren op of na 1 juli 2020. Het verlof kan maar eenmalig aangevraagd…
Lees meer

WAB per 01.01.2020 verplicht op Loonstrook

Per 1 januari 2020 moet door de inwerktreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ook op de loonstrook staat of de werknemer een vast of tijdelijk contract heeft. Draagt de werkgever te weinig WW-premie af doordat hij in de loonaangifte een vast contract heeft doorgegeven, maar op de loonstrook aan de werknemer een tijdelijk…
Lees meer

Maatregelen om schijnconstructies van werkgevers te voorkomen

Wat is er veranderd? Er zijn maatregelen genomen om schijnconstructies te voorkomen en aan te pakken: De ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het loon is uitgebreid. U bent als opdrachtgever nu ook aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer U mag het salaris niet meer volledig contant betalen. U moet minimaal het…
Lees meer

AOW-leeftijd gaat straks sneller omhoog

  Recent is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Versnelde verhoging AOW-leeftijd. Hierdoor komt de AOW-leeftijd niet pas in 2023 op 67 jaar te liggen, maar al in 2021. Na dat jaar wordt een eventuele verhoging van de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De Tweede Kamer was al akkoord gegaan met de versnelde…
Lees meer

Langer verlof bij meerling

Wat is er veranderd? Is een medewerker zwanger van een meerling? Of bent u zelfstandige en zwanger van een meerling? Uw werkneemster of u krijgt 10 weken zwangerschapsverlof en verlofuitkering. Dit is 4 weken meer dan bij de geboorte van een enkel kind. De wijziging is ingegaan per 1 april 2016.

Recht op spreken (tweede) bedrijfsarts

Wat veranderd er? Hebt u een zieke werknemer? Straks heeft uw werknemer het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. Twijfelt uw werknemer over het oordeel van de arts? Dan mag hij een second opinion aanvragen bij een 2e, onafhankelijke bedrijfsarts. Klachtenregeling Straks zorgen arbodiensten en bedrijfsartsen voor een onafhankelijke klachtenregeling. Bent u werkgever? Dan…
Lees meer