WAB per 01.01.2020 verplicht op Loonstrook

Created with Sketch.

WAB per 01.01.2020 verplicht op Loonstrook

Per 1 januari 2020 moet door de inwerktreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ook op de loonstrook staat of de werknemer een vast of tijdelijk contract heeft. Draagt de werkgever te weinig WW-premie af doordat hij in de loonaangifte een vast contract heeft doorgegeven, maar op de loonstrook aan de werknemer een tijdelijk contract heeft vermeld? Er kan dan (opzettelijk) verkeerde informatie zijn verstrekt zijn en dus kan er sprake zijn van valsheid in geschrifte waarvoor de werkgever strafrechtelijk kan worden vervolgd.