Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo)

Created with Sketch.

Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo)

Vanaf 2 augustus 2022 krijgen ouders de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof betaald.

Ouders krijgen van het UWV een uitkering van 50% van hun dagloon, tot 50% van het maximum dagloon.

Het betaalde verlof moeten worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. De andere 17 weken kunnen nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen. Dat verlof is onbetaald, behalve als werkgever en werknemers daar binnen hun bedrijf of CAO ander afspraken over maken.