Created with Sketch.

Geboorteverlof

Partners kunnen vanaf 1 juli 2020 meer verlof krijgen bij de geboorte van een kind. In totaal gaat het dan om maximaal vijf extra vakantieweken, zodat het totale geboorteverf maximaal zes weken kan bedragen Het moet gaan om een kind dat is geboren op of na 1 juli 2020. Het verlof kan maar eenmalig aangevraagd…
Lees meer

WAB per 01.01.2020 verplicht op Loonstrook

Per 1 januari 2020 moet door de inwerktreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ook op de loonstrook staat of de werknemer een vast of tijdelijk contract heeft. Draagt de werkgever te weinig WW-premie af doordat hij in de loonaangifte een vast contract heeft doorgegeven, maar op de loonstrook aan de werknemer een tijdelijk…
Lees meer

Maatregelen om schijnconstructies van werkgevers te voorkomen

Wat is er veranderd? Er zijn maatregelen genomen om schijnconstructies te voorkomen en aan te pakken: De ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het loon is uitgebreid. U bent als opdrachtgever nu ook aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer U mag het salaris niet meer volledig contant betalen. U moet minimaal het…
Lees meer

AOW-leeftijd gaat straks sneller omhoog

  Recent is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Versnelde verhoging AOW-leeftijd. Hierdoor komt de AOW-leeftijd niet pas in 2023 op 67 jaar te liggen, maar al in 2021. Na dat jaar wordt een eventuele verhoging van de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De Tweede Kamer was al akkoord gegaan met de versnelde…
Lees meer

Langer verlof bij meerling

Wat is er veranderd? Is een medewerker zwanger van een meerling? Of bent u zelfstandige en zwanger van een meerling? Uw werkneemster of u krijgt 10 weken zwangerschapsverlof en verlofuitkering. Dit is 4 weken meer dan bij de geboorte van een enkel kind. De wijziging is ingegaan per 1 april 2016.

Recht op spreken (tweede) bedrijfsarts

Wat veranderd er? Hebt u een zieke werknemer? Straks heeft uw werknemer het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. Twijfelt uw werknemer over het oordeel van de arts? Dan mag hij een second opinion aanvragen bij een 2e, onafhankelijke bedrijfsarts. Klachtenregeling Straks zorgen arbodiensten en bedrijfsartsen voor een onafhankelijke klachtenregeling. Bent u werkgever? Dan…
Lees meer

Compensatie werkgever voor transitievergoeding na langdurige ziekte

Wat verandert er? Ontslaat u een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is? U betaalt de transitievergoeding, maar wordt door UWV gecompenseerd met geld uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Sluit u uw bedrijf vanwege uw eigen pensioen of langdurige ziekte? Ook dan verzorgt UWV de vergoeding aan uw medewerkers uit het Awf. Daarnaast vereenvoudigd…
Lees meer

Meer mogelijkheden voor flexibel werken

Wat is er veranderd? Uw werknemer mag u voortaan vragen om naast de contractuele arbeidsduur ook werktijden en arbeidsplaats aan te passen (bijvoorbeeld om te kunnen telewerken). Hij mag dit een half jaar na aanvang van het dienstverband vragen, en daarna 1 keer per jaar. De wijziging is ingegaan per 1 januari 2016.